Hvad er KIF´s støttevenner?

KIFs Støttevenner er en cirka 40 år gammel forening, der gennem frivilligt arbejde søger at rejse økonomiske midler, som ubeskåret går til KIFs ungdomsafdeling og formaliserede holdfællesskaber. Midlerne er øremærket ungdomsafdelingen.

Der bliver hovedsageligt ydet økonomisk tilskud til begivenheder der indeholder et socialt element.

Typisk yder vi tilskud til deltagelse i stævner og ture, hvor vi med vort bidrag kan være en medvirkende faktor til at alle spillere på et hold, er i stand til deltage.

Vi støtter eksempelvis også gerne afholdelse af sæson-afslutningsarrangementer, en fælles hyggeaften eller lignende.

Støttevennerne er drivkraften ved forskellige arrangementer i lokalområdet, som udover at skulle generere et overskud til foreningen – også søger at have en samlende og underholdende virkning i lokalsamfundet. De senere år har vi eksempelvis haft stor succes med afholdelse af sponsor-cykelløb ved den årlige sportssommerfest.

KIF´s støttevenner har gennem årene også ydet økonomisk støtte til indkøb af f.eks.
træningsdragter og øvrige remedier til ungdomsholdene i klubben.